NCIA - Certyfikaty charakterystyki energetycznej, Audyty energetyczne

Posiadamy wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej oraz przeprowadzaniu audytów energetycznych.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku.

Dokument w postaci Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynku lub części budynku niezbędny jest w przypadku:
Zbycia na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Zbycia na podstawie umowy sprzedaży
Najmu na podstawie umowy najmu

Które składowe części budynku należy poddać termomodernizacji?

Jakie są dostępne sposoby wykonania danej modernizacji?

Jakich materiałów użyć oraz jak one wyglądają względem siebie pod kątem ceny odniesionej do konkretnego, indywidualnego przypadku?

Jakie grubości różnych materiałów izolacyjnych zastosować, aby przegrody spełniały obecne wymagania techniczne?

Jakie są dostępne źródła ciepła i zastanowienie się, które źródło dla danego obiektu budowlanego będzie optymalne?

Audyt energetyczny
daje nam odpowiedzi na ważne pytania.

Przed podjęciem decyzji o remoncie budynku polegającym na jego termomodernizacji inwestor nie zawsze ma pełną wiedzę, które elementy budynku powodują największe straty ciepła, a tym samym nie jest w stanie ocenić zakresu oraz kosztu takiej termomodernizacji.
Audyt energetyczny jest również niezbędny przy przeprowadzaniu kompleksowej termomodernizacji dla osób korzystających z programu „Czyste powietrze”. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, audytor spotyka się inwestorem zawsze przed i po sporządzeniu audytu energetycznego celem jego omówienia.

FAQ najczęściej zadawane pytania

Aby zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza, wysłać wiadomość mailową na adres biuro@ncia.pl lub telefonicznie pod nr 504-892-958
Jest to uzależnione od tego, czy dana hala magazynowa posiada instalacje zużywające energie, chociażby na potrzeby ogrzewania. Jeżeli jest to hala magazynowa, która nie posiada innych instalacji jak tylko oświetleniowa wówczas świadectwo nie jest wymagane
Nie, świadectwo wymagane jest tylko dla mieszkań lub budynków przeznaczonych pod najem lub pod sprzedaż. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest również potrzebne jako załącznik do wniosku o oddanie budynku do użytkowania. W innych przypadkach właściciel nieruchomości nie musi posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej
Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat, chyba że w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Przykładem jest zmiana źródła ogrzewania, wymiana okien itp.

Przeczytaj na naszym blogu

Śledź zmiany przepisów i czytaj najważniejsze informacje.
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie a wskaźnik EP

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie a wskaźnik EP

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i...

Czytaj więcej...

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej w Toruniu – jak to u nas wygląda?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej w Toruniu – jak to u nas wygląda?

Od 28 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o Charakterystyce...

Czytaj więcej...

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Działający w Polsce od roku 2018 program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i...

Czytaj więcej...