Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r

(wraz z późniejszymi zmianami) określa wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP ≤ 70 [kWh/(m2 ·rok)] m.in. dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.

Tak wyśrubowany wskaźnik muszą spełniać wszystkie domy, dla których obecnie składane są wnioski o wydanie zgody na użytkowanie. W praktyce jednak, domy nie posiadające źródeł ciepła opartych na odnawialnych zasobach energii nie są w stanie sprostać temu wskaźnikowi. Budynki, których głównym źródłem ciepła są piece gazowe również nie uzyskają wskaźnika EP ≤ 70 [kWh/(m2 ·rok)]. Ku zdziwieniu wielu inwestorów, postawienie na ekologiczne rozwiązanie w postaci instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła nie zawsze spowoduje, że osiągniemy wymagany wskaźnik. 
Wybór źródła ogrzewania domu w dzisiejszych czasach jest bardzo trudny. Do aspektów ekonomicznych, takich jak koszt zakupu źródła ciepła oraz koszty paliwa, poprzez komfort jego użytkowania dochodzi jeszcze osiągnięcie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. 
Większość z wymienionych wyżej cech gwarantują nam kotły na biomasę. Popularne są tu piece na pellet drzewny z automatycznym podajnikiem, np. piece zgazowujące drewno wyposażone w zbiorniki buforowe na ciepłą wodę. Rozwiązania te są tańsze od pompy ciepła oraz dla znacznej większości przypadków gwarantują uzyskanie wskaźnika EP na wymaganym poziomie. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ komfort ich użytkowania jest mniejszy, chociażby poprzez okresowy załadunek paliwa, miejsce na składowanie paliwa i powstający przy tej okazji pył i brud. 

Maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: 
EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL [kWh/(m2 ·rok)], 
gdzie: 
EPH+W – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
ΔEPC – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, 
ΔEPL – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.