Działający w Polsce od roku 2018 program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Istota programu polega na dofinansowaniu wymiany źródła ciepła i/lub przedsięwzięć termomodernizacyjnych takich jak:

  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie stropów oraz dachów
  • docieplenie podłóg
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż rekuperatora
  • montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych

Dofinansowanie w ramach tego programu można uzyskać na trzy sposoby: poprzez zwrot poniesionych przez nas kosztów (oczywiście do odpowiedniej kwoty, która uzależniona jest od naszych dochodów), poprzez tzw. Prefinansowanie, które polega na dofinansowaniu naszej inwestycji jeszcze przed jej rozpoczęciem oraz poprzez kredyt bankowy. Spośród tych trzech sposobów zdecydowanie najczęściej spotykamy się w naszej pracy z dwoma pierwszymi. Od czego zatem zacząć?

Naszym zdaniem cały proces powinno się rozpocząć od rozmowy z audytorem energetycznym, który jest w stanie ocenić już na pierwszym spotkaniu orientacyjny zakres prac niezbędnych do wykonania, aby nasz budynek nie tylko spełnił warunki brzegowe programu ale również cieszył nasz portfel niższymi kosztami utrzymania. Należy przy tym pamiętać, że finalnym beneficjentem przeprowadzanych działań termomodernizacyjnych jest powietrze, którym wszyscy oddychamy. Dopiero w dalszym etapie powinniśmy szukać wykonawców naszych robót oraz składać wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasza firma wykonuje audyty energetyczne budynków m.in. na potrzeby programu Czyste Powietrze.  Dysponujemy wiedzą oraz doświadczeniem aby pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego źródła ciepła jak również doradzić w kwestii wyboru materiałów oraz metod docieplenia przegród budynku. Podczas przeprowadzania audytu pojawiamy się u Państwa minimum dwa razy. Zawsze spotykamy się na początku zgłoszenia wykonania usługi aby zebrać szczegółowe informacje na temat budynku. Wówczas dokonuje się przeglądu istniejącej dokumentacji technicznej lub przeprowadza się inwentaryzację budynku na miejscu w przypadku jej braku. Kolejne, planowane spotkanie realizowane jest po wykonaniu audytu energetycznego. Na tym etapie zostaje omówiony audyt oraz wyjaśniane są wszystkie kwestie techniczne, które będą musiały zostać wcielone w życie, aby zrealizować założenia programu oraz zalecenia audytora energetycznego.

W trakcie przeprowadzania prac termomodernizacyjnych jesteśmy do dyspozycji Naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań by udzielać na bieżąco wszelkich informacji aż do momentu zakończenia procesu inwestycyjnego.