Oferta

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku.

Od 28 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o Charakterystyce Energetycznej Budynku. Od tego czasu, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki Energetycznej Budynku spoczywa na właścicielu/ zarządcy obiektu lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Dokument w postaci Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynku lub części budynku niezbędny jest w przypadku:

  • Zbycia na podstawie umowy sprzedaży
  • Zbycia na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • Najmu na podstawie umowy najmu

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 6a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane) jest również konieczne w przypadku składania wniosku o udzielenie zgody na użytkowanie obiektu budowlanego.

Posiadamy wymagane uprawnienia oraz doświadczenie przy wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej. Każdy dokument załączany jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Nie ma więc obaw przy sporządzaniu aktu notarialnego, że świadectwo, które Państwo wykonaliście, nie widnieje w wykazie, co niesie za sobą konsekwencje przerwania czynności prowadzonych przez notariusza.

 

Audyt energetyczny budynku

Przed podjęciem decyzji o remoncie budynku polegającym  na jego termomodernizacji inwestor nie zawsze ma pełną wiedzę, które elementy budynku powodują największe straty ciepła, a tym samym nie jest w stanie ocenić zakresu oraz kosztu takiej termomodernizacji. Audyt energetyczny  daje nam odpowiedzi na pytania:

  1. Które składowe części budynku należy poddać termomodernizacji
  2. Jakie są dostępne sposoby wykonania danej modernizacji
  3. Jakich materiałów użyć oraz jak one wyglądają względem siebie pod kątem ceny odniesionej do konkretnego, indywidualnego przypadku
  4. Jakie grubości różnych materiałów izolacyjnych zastosować, aby przegrody spełniały obecne wymagania techniczne
  5. Jakie są dostępne źródła ciepła i zastanowienie się, które źródło dla danego obiektu budowlanego będzie optymalne

Audyt energetyczny jest również niezbędny przy przeprowadzaniu kompleksowej termomodernizacji dla osób korzystających z programu „Czyste powietrze”. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, audytor spotyka się inwestorem zawsze przed i po sporządzeniu audytu energetycznego celem jego omówienia.

 

FAQ najczęściej zadawane pytania

Aby zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza, wysłać wiadomość mailową na adres biuro@ncia.pl lub telefonicznie pod nr 504-892-958
Jest to uzależnione od tego, czy dana hala magazynowa posiada instalacje zużywające energie, chociażby na potrzeby ogrzewania. Jeżeli jest to hala magazynowa, która nie posiada innych instalacji jak tylko oświetleniowa wówczas świadectwo nie jest wymagane
Nie, świadectwo wymagane jest tylko dla mieszkań lub budynków przeznaczonych pod najem lub pod sprzedaż. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest również potrzebne jako załącznik do wniosku o oddanie budynku do użytkowania. W innych przypadkach właściciel nieruchomości nie musi posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej
Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat, chyba że w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Przykładem jest zmiana źródła ogrzewania, wymiana okien itp.