Od 28 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o Charakterystyce Energetycznej Budynku.

Od tego czasu, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki Energetycznej Budynku dotyczy każdego, kto nosi się z zamiarem sprzedaży nieruchomości lub jej najmu. W przypadku domów jednorodzinnych dokumentację budowlaną posiada najczęściej właściciel domu, w przypadku właścicieli mieszkań dokumentacją budowlaną dysponują zazwyczaj spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty zarządzające budynkami. Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędne są m.in dane konstrukcyjne i materiałowe danego budynku, dane dotyczące przeprowadzanych termomodernizacji jak również informacje o mocach źródeł C.O oraz C.W.U.

W Toruniu wszystkie takie informacje możemy uzyskać we właściwym wydziale zarządcy budynku. Praktyka, jaka jest stosowana u nas w mieście polega na wystosowaniu odpowiedniego zapytania do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej czy do innego organu, który zarządza naszą nieruchomością. Odpowiedź zazwyczaj uzyskujemy w jeden lub dwa dni robocze. Pamiętajmy, że dopiero gdy osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej otrzyma komplet informacji na temat przedmiotowej nieruchomości, wówczas dopiero może przystąpić do wykonania świadectwa.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w innych miastach, aby skrócić nam czas oczekiwania na uzyskanie niezbędnych danych, jak również aby nie powielać ciągle podobnych zapytań, umieszczają na swoich stronach internetowych informacje o budynkach, którymi zarządzają. Miejmy nadzieję, że podobne praktyki zagoszczą również w Toruniu.